Uczestniczymy w Kongresie Innowacje w Przemyśle 4.0